Brak treści artykułu

Załączniki:

BF-11 Karta informacyjna
BF-11A Wniosek o ulgę
BF-11A Wniosek o ulgę
Karta oceny sytuacji ekonomicznej - jednoosobowa działalność gospodarcza
Karta oceny sytuacji ekonomicznej - spółka cywilna
Karta oceny sytuacji ekonomicznej- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Karta oceny sytuacji ekonomicznej - przedsiębiorstwo państwowe
Karta oceny sytuacji ekonomicznej - przedsiębiorstwo w likwidacji
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis