Brak treści artykułu

Załączniki:

Informacja o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Katalog odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych przyjmowanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 5 listopada 2019 r.
Zbiórka przeterminowanych leków
Regulamin świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych