Brak treści artykułu

Załączniki:

Katalog odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych przyjmowanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 1 stycznia 2021 r.
Informacja o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Regulamin świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Zbiórka przeterminowanych leków