Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Białogard
(wejście A, D)

 

Naczelnik Wydziału - Monika Sztyma-Horwat

pokój 120, tel. (94) 3579 180

e-mail: um.naczelnik.so@bialogard.info

 

Obsługa interesantów:

pokój 122 (ewidencja ludności), tel. (94) 3579 181, (94) 3579 182

pokój 123 (dowody osobiste), tel. (94) 3579 183, (94) 3579 184

 

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

     1. Realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności:

      1) prowadzenie rejestru mieszkańców, w szczególności przyjmowanie i realizacja zgłoszeń meldunkowych o zameldowaniu i wymeldowaniu, wydawanie zaświadczeń oraz udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,

2) informowanie jednostek oświatowych o zmianach w rejestrze mieszkańców dotyczących dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat,

3) prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy,

4) prowadzenie archiwum ksiąg meldunkowych,

5) nadawanie numeru PESEL na wniosek,

6) prowadzenie stałego rejestru wyborców,

7) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach powszechnych.

   2. Realizacja zadań w zakresie dowodów osobistych:

      1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych,

2) przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

3) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dowodów osobistych,

4) prowadzenie rejestru dowodów osobistych i archiwum kopert dowodowych,

5) udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych,

6) unieważnianie dowodów osobistych.