Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Białogard
(wejście A, D)

 

Kierownik Biura - Marta Spychalska

pokój 107, tel. (94) 3579 200

e-mail: um.kierownik.boi@bialogard.info

  

Obsługa interesantów

pokój 107, tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

 

Do zakresu działania Biura Obsługi Interesanta należy:

1. Udzielanie interesantom informacji o:
1) rodzaju, miejscu i trybie załatwiania spraw w Urzędzie;
2) sposobie załatwiania i stanie zaawansowania spraw (po telefonicznej konsultacji z pracownikiem komórki merytorycznej);
3) danych o mieście (statystyka, układ komunikacyjny, topografia, itp.);
4) organizacji władz Miasta, struktury Urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta;
5) podjętych uchwałach Rady Miejskiej;
6) wysokości podatków i opłat lokalnych.

2. Udostępnianie interesantom potrzebnych druków i formularzy do załatwienia sprawy.

3. Udzielanie pomocy interesantom w wypełnianiu formularzy.

4. Przyjmowanie, rejestrowanie i rozdział przesyłek wpływających do Urzędu.

5. Wydawanie na wniosek składającego przesyłkę potwierdzenia jej otrzymania przez Urząd.

6. Wysyłanie przesyłek oraz prowadzenie rejestrów przesyłek wychodzących z Urzędu.

7. Rejestracja przesyłek w systemie elektronicznego obiegu dokumentów.

8. Wydawanie adresatom przesyłek awizowanych.

9. Prowadzenie badań ankietowych i analiz dotyczących satysfakcji klienta Urzędu, w tym ankiet wewnętrznych skierowanych do pracowników Urzędu.

10. Udostępnianie zainteresowanym interesantom materiałów informacyjno-promocyjnych Miasta.