Uchwała Nr 11/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakład Komunikacji Miejskiej” z siedzibą w Białogardzie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.Załączniki: