Uchwała nr 13/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakład Komunikacji Miejskiej” z siedzibą w Białogardzie w sprawie prawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.Załączniki: