1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Białogard za I półrocze 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard – druk A.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dodatkowych instrumentów płatniczych – druk B.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2020 – druk C.
 11. Rozpatrzeniu projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2020-2029 – druk D.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłat od posiadania psów – druk E.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie petycji mieszkańców osiedla Bolesława Śmiałego, Zwycięstwa, Gryfitów oraz mieszkańców domków jednorodzinnych w sprawie placu zabaw dla dzieci – druk F.
 14. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 15. Zamknięcie Sesji.


Załączniki:

Głosowanie 1 z dnia 28.10.2020 r.
Głosowanie 2 z dnia 28.10.2020 r.
Głosowanie 3 z dnia 28.10.2020 r.
Głosowanie 4 z dnia 28.10.2020 r.
Głosowanie 5 z dnia 28.10.2020 r.
Głosowanie 6 z dnia 28.10.2020 r.
Głosowanie 7 z dnia 28.10.2020 r.
Głosowanie 8 z dnia 28.10.2020 r.
Głosowanie 9 z dnia 28.10.2020 r.