Jan Sosnowski
Radny Rady MiejskiejZałączniki:

Interpelacja Nr 86/2020 - z dnia 04.11.2020 r.
Odpowiedź na interpelację Nr 86/2020 - z dnia 16.11.2020 r.