Uchwała z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2020-2029.