1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie „quorum”.
  3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze miasta Białogard, ustalenia stawek takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  4. Zamknięcie Sesji.


Załączniki:

Głosowanie 1 z dnia 25.02.2021 r.
Głosowanie 2 z dnia 25.02.2021 r.
Głosowanie 3 z dnia 25.02.2021 r.