Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych


Do zakresu działania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należą zadania określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie - dotyczące Burmistrza.