1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Białogard za 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Białogardu z tytułu raportu o stanie Miasta Białogard w roku 2021 – druk A.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Białogard na dzień 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2021 – druk B.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Białogardu z tytułu wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2021  – druk C.
 11. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 12. Zamknięcie Sesji.