1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Białogardzie – druk A.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Białogardzie – druk B.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Białogardzie – druk C.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk D.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk E.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2022 – druk F.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2022-2031 – druk G.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie członków Kapituły medalu „Za zasługi dla miasta Białogardu” – druk H.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie mandatu radnego Rady Miejskiej Białogardu – druk I.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie petycji mieszkańców ulicy Lutyków i okolic w Białogardzie w sprawie demontażu separatora na moście przy ulicy Lutyków – druk J.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe – druk K.
 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przysługiwania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych – druk L.
 19. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 20. Zamknięcie Sesji.   


Załączniki:

Głosowanie 1 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 2 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 3 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 4 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 5 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 6 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 7 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 8 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 9 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 10 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 11 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 12 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 13 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 14 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 15 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 16 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 17 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 18 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 19 z dnia 31.08.2022 r.
Głosowanie 20 z dnia 31.08.2022 r.