Brak treści artykułu

Załączniki:

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską Białogardu w roku 2020
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych przez przez Burmistrza Białogardu w roku 2020