Robert Borkowski
Radny Rady Miejskiej BiałogarduZałączniki:

Interpelacja Nr 44/2022 - z dnia 3.11.2022 r.
Odpowiedź na Interpelację Nr 44/2022 - z dnia 7.11.2022 r.