Robert Borkowski
Radny Rady Miejskiej Białogardu



Załączniki:

Interpelacja Nr 45/2022 - z dnia 3.11.2022 r.