Robert Borkowski
Radny Rady Miejskiej BiałogarduZałączniki:

Interpelacja Nr 45/2022 - z dnia 3.11.2022 r.
Odpowiedź na Interpelację Nr 45/2022 - z dnia 17.11.2022 r.