Robert Borkowski
Radny Rady Miejskiej BiałogarduZałączniki:

Interpelacja Nr 47/2022- z dnia 3.11.2022 r.
Odpowiedź na Interpelację Nr 47/2022 - z dnia 9.11.2022 r.