1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie za rok 2022.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
 8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Białogard za rok 2022.
 9. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zgody na utworzenie, w formie porozumienia, związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (związku ZIT) – druk A.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Miasta Białogard w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja” z siedzibą w Białogardzie – druk B.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2023 – druk C.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2023-2033 – druk D.
 14. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 15. Zamknięcie Sesji


Załączniki:

Głosowanie 1 z dnia 31.05.2023
Głosowanie 2 z dnia 31.05.2023
Głosowanie 3 z dnia 31.05.2023
Głosowanie 4 z dnia 31.05.2023
Głosowanie 5 z dnia 31.05.2023