Petycja z dnia 19.09.2023 r. - w sprawie wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii - (NIS2), znak sprawy OR.152.5.2023Załączniki: