Robert Borkowski
Radny Rady Miejskiej BiałogarduZałączniki:

Interpelacja Nr 17/2024 - z dnia 01.03.2024 r.
Odpowiedź na Interpelację nr 17/2024 - z dnia 15.03.2024 r.