Adam Kołacki
Radny Rady Miejskiej BiałogarduZałączniki:

Interpelacja Nr 18/2024 - z dnia 06.03.2024 r.
Odpowiedź na Interpelację 18/2024 - z dnia 11.03.2024 r.