Janusz Andrysiak
Radny Rady Miejskiej BiałogarduZałączniki:

Interpelacja Nr 20/2024 z dnia 08.03.2024
Odpowiedź na Interpelację Nr 20/2024 - z dnia 14.03.2024 r.