Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

Nazwa skrócona Pełna nazwa
BZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
BF Wydział Budżetu i Finansów
ED
Wydział Edukacji
GK Wydział Gospodarki Komunalnej 
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
IZP Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 
KSP Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 
Wydział Ochrony Środowiska
OR Wydział Organizacyjny 
PFZ Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych 
SO Wydział Spraw Obywatelskich 
ZKIN Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych