Uchwała Nr 10/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego „INVEST-PARK" z siedzibą w Białogardzie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.Załączniki: