Brak treści artykułu

Załączniki:

SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ - WZÓR UMOWY
Załączniki nr 2 - 7 do SWZ
Załączniki nr 2 - 7 do SWZ
Załącznik nr 8 do SWZ - PROJEKTY BUDOWLANE
Załącznik nr 9 do SWZ - PRZEDMIARY ROBÓT
Załącznik nr 9 do SWZ – PRZEDMIARY ROBÓT (wersje edytowalne)
Załącznik nr 10 do SWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Załącznik nr 11 do SWZ - ARANŻACJA WNĘTRZ
Załącznik nr 12 do SWZ - Decyzja o pozwoleniu na budowę
Załącznik nr 13 do SWZ - Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną
Załącznik nr 14 do SWZ - Decyzja - Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych