W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 


ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

XXX Sesja Rady Miejskiej Białogardu

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXIX Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Sprawozdanie z działalności Interdyscyplinarnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białogardzie za rok 2020.
 7. Informacja o zgłoszonych żądaniach odszkodowania bądź wykupienia nieruchomości lub jej części z tytułu obniżenia wartości  nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jej zmianą.
 8. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2021 – druk A.
 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 – druk B.
 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  w sprawie Programu „Białogardzka Karta Dużej Rodziny” – druk C.
 12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie Programu „Białogardzka Karta Seniora”  – druk D.
 13. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Wolontariusza w Białogardzie – druk E.
 14. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  w sprawie zgody na odstąpienie przez Burmistrza od żądania zwrotu bonifikaty – druk F.
 15. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną – druk G.
 16. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie poprzez likwidację innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – druk H.
 17. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia Miasta Białogard do towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – druk I.
 18. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard dla terenu działek zlokalizowanych w podstrefie funkcjonalnej E15 oznaczonych symbolami 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN oraz części terenu działek zlokalizowanych w podstrefie funkcjonalnej E15 oznaczonych symbolami 1 MN oraz 04KDD – druk J.
 19. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Białogard, należnej w 2021 r., oraz zwrotu części tej opłaty pobranej od przedsiębiorców – druk K.
 20. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Białogard – druk L.
  21.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych – druk Ł.
 21. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze miasta Białogard, ustalenia stawek takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – druk M.
 22. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk N.
 23. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  o zmianie uchwały budżetowej na rok 2021 – druk O.
 24. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2021-2031 – druk P.
 25. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Miejską – druk R.
 26. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych – druk S.
 27. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Białogardu na rok 2021 – druk T.
 28. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Białogardu na rok 2021 – druk U.
 29. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  w sprawie planów  pracy  stałych  komisji  Rady Miejskiej Białogardu na rok 2021 – druk W.
 30. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej Białogardu na rok 2021 – druk X.
 31. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 32. Zamknięcie Sesji

Załączniki

Powiadom znajomego