W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Białogard zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Białogard.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-15.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Białogard.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Arkadiusz Rzymyszkiewicz. Kontakt: um.informatyk@bialogard.info, tel. (94) 3579 213. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta Białogard odpowiada Arkadiusz Rzymyszkiewicz, um.informatyk@bialogard.info, tel.(94) 3579 213.

Informacje na temat procedury

Procedura skargowa: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Białogard zlokalizowany jest w Białogardzie przy ulicy 1 Maja 18.

Telefon kontaktowy: (94) 3579 100 - Sekretariat, (94) 3579 200 i 201 – Biuro Obsługi Interesanta.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. 1 Maja oznaczone literami A i C oraz jedno wejście od ulicy Grunwaldzkiej oznaczone literą D . Do wszystkich wymienionych wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia D znajduje się platforma dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się po lewej stronie od wejścia A.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej (wejście D). W budynku nie ma windy.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na stanowiskach obsługi w Biurze Obsługi Interesanta oraz Wydziale Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności, meldunki, dowody osobiste) zainstalowane są pętle indukcyjne (łącznie 3 sztuki).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Stanu Cywilnego zlokalizowany jest w Białogardzie przy Placu Wolności 4

Telefon kontaktowy: (94) 3579 270 – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub (94) 3579 271 i 272.

Do budynku prowadzi jedno wejście do którego prowadzą schody. Poprzez budynek Izby Tradycji Regionalnej (Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera, godziny otwarcia Izby dostępne są na stronie www.biblioteka.bialogard.info) możliwe jest skorzystanie z windy dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do pomieszczeń z windy od ulicy Spółdzielczej.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter i piętro.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Stanu Cywilnego na stanowisku obsługi interesantów zainstalowana jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy

 

Dodatkowe informacje

 

Informacja koordynatora do sprawa dostępności

Funkcję koordynatora w zakresie merytorycznym dostępności pełni pani Karolina Siwek, e-mail: um.sekretariat@bialogard.info, tel. (94) 3579 100.

 

Informacja o dostępności tłumacza migowego

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych

W  tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

- e-mail: um.sekretariat@bialogard.info
- skrzynka podawcza ePUAP: /umbialogard/skrytka
- pocztą na adres: Urząd Miasta w Białogardzie, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard
- telefonicznie pod numerem (94) 3579 200 lub (94) 3579 201

Dwie pracownice Urzędu Miasta Białogard ukończyły kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie średnio zaawansowanym A2/B1. Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie umożliwiają swobodną komunikację z osobami niesłyszącymi.

Powiadom znajomego