W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

LII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wręczenie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Informacja z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady w sprawie zmiany kolejności punktów obrad.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - druk B.
 10. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto udziałów w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej – druk A.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Białogard w roku szkolnym 2021/2022.
 12. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja  z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta Białogard na lata 2024-2026 – druk C.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białogard – druk D.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk E
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Białogardu w sprawie zmiany porządku obrad – wprowadzenie projektu uchwały druk E z autopoprawką.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze miasta Białogard, ustalenia stawek takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – druk F.
 18. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych – druk G.
 19. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Miasta Białogard z Gminą Trzebiatów w zakresie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt – druk H.
 20. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Białogardzie – druk I.
 21. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - druk J.
 22. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białogardzie – druk K.
 23. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w Białogardzie – druk L.
 24. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2022 – druk Ł.
 25. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2022-2031 – druk M.
 26. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 27. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 28. Zamknięcie Sesji.   

Załączniki

Powiadom znajomego