W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

LXIV Sesja Rady Miejskiej Białogardu

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Białogard” – druk A.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie opracowania planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Białogard – druk B.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Miasto Białogard współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim, Miastem Świdwin oraz Gminami Połczyn-Zdrój i Świdwin w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V”– druk C.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 – druk D.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym – druk E.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – druk F.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – druk G.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – druk H.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla uczniów i dzieci udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – druk Ł.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – druk I.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
  opłat, jak również trybu ich pobierania, szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług – druk J.
 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla uczniów i dzieci udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – druk Ł.
 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2023 – druk K.
 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2023-2033 – druk L.
 21. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 22. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 23. Zamknięcie Sesji.   

Załączniki

Powiadom znajomego