W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

Kompetencje Rady Miejskiej

Ustawowo Radzie Miejskiej przynależy władza stanowiąca i kontrolna. W ściśle wyznaczonych granicach prawa, podczas posiedzeń sesji, Rada podejmuje decyzje w najważniejszych dla życia i sprawnego funkcjonowania miasta, w tym m.innymi:

 • uchwala statut Miasta,
 • ustala wynagrodzenie burmistrza, stanowi o kierunkach jego działania, oraz przyjmuje sprawozdania z jego działalności,
 • powołuje i odwołuje na wniosek burmistrza skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza miasta,
 • uchwala budżet miasta, rozpatruje sprawozdania z jego wykonania, oraz podejmuje
 • uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwala miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwala programy gospodarcze,
 • podejmuje uchwały w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • okresla wysokość sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmuje uchwały w sprawach przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i właściwości powiatu,
 • współdziała z innymi gminami oraz wydziela na ten cel odpowiedni majątek,
  podejmuje uchwały w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmuje uchwały w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników,
 • nadaje tytuł Honorowego Obywatela Miasta Białogard oraz medal "Za zasługi dla miasta Białogard".

Władza kontrolna Rady dokonuje się poprzez funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej, która sprawdza działalność Burmistrza oraz miejskich jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności i gospodarności w zakresie zarządu mieniem miejskim, oraz prowadzenia gospodarki finansowej, w tym wykonania budżetu Miasta.


Powiadom znajomego