W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Białogard 


ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 


ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Burmistrz Białogardu

Wersja strony w formacie XML

BURMISTRZ  BIAŁOGARDU 

mgr Emilia Bury


Wykonuje zadania powierzone przepisami ustaw, rozporządzeń oraz uchwał Rady Miejskiej Białogardu. 


Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

Burmistrz, jako kierownik Urzędu, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu.

1. Burmistrz organizuje pracę i zapewnia warunki do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, w szczególności poprzez:


 • właściwy podział zadań pomiędzy Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika;     
 • określanie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu;
 • politykę kadrową zapewniającą realizację zadań Urzędu z uwzględnieniem kwalifikacji i kompetencji pracowników;
 • organizację kontroli wewnętrznej i egzekwowanie realizacji wniosków pokontrolnych;
 • nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie;
 • ustalanie zasad rozpatrywania skarg i wniosków;
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
 • ustalanie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie.

2. Burmistrz ponadto:


 • kieruje bieżącymi sprawami Miasta;
 • reprezentuje Miasto na zewnątrz;
 • wykonuje zadania w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej;
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • może upoważnić Zastępcę Burmistrza oraz innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • składa jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem Miasta;
 • do czynności określonej w pkt 6 może upoważnić Zastępcę Burmistrza samodzielnie lub z inną upoważnioną osobą;
 • ustala zakres powierzenia prowadzenia spraw Miasta w swoim imieniu Zastępcy  Burmistrza i Sekretarzowi;
 • wydaje przepisy porządkowe w przypadku niecierpiącym zwłoki oraz przedkłada je    do rozpatrzenia Radzie na najbliższej sesji;
 • przedkłada Wojewodzie uchwały Rady;
 • przedkłada RIO uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium  oraz inne   uchwały objęte zakresem nadzoru RIO;
 • kieruje do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym akty prawa miejscowego i inne akty prawne organów Miasta oraz ogłasza przepisy porządkowe.
   

3. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje prawidłowość załatwienia spraw z zakresu:

 • bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowwego;
 • budżetu i finansów;
 • mieszkalnictwa;
 • prawa pracy, dotyczących pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
 • kontroli zewnętrznych;
 • pomocy prawnej w Urzędzie;
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
 • rejestracji i prowadzenia akt stanu cywilnego.

Burmistrza, w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Burmistrza, a w przypadku równoczesnej nieobecności Burmistrza i Zastępcy - Sekretarz.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane