W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

Kontrole zewnętrzne w 2012 roku

XML

Informacja pokontrolna

Informacja pokontrolna nr 71/12 z wizyty monitorującej projektu nr Z/2.32/III/3.3.1/355/05 "Rewitalizacja Starego Miasta w Białogardzie - etap II" objętego umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 nr Z/2.32/III/3.3.1/355/05/U/3/09 z dnia 27 maja 2009 r. 

Protokół kontroli

Protokół kontroli nr DEI-KS 199/2012 przeprowadzonej w dniach od 19.11.2012 r. do 05.12.2012 r., dotyczącej prac rozbiórkowych obiektów leżących w Białogardzie przy ulicy Świdwinskiej 21, w których działalność prowadził zakład UNICON. Podstawa do przeprowadzona kontroli to: art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz.287 z póź. zm.), w zwiazku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z póź. zm.).

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne - kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań własnych gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch", realizowanym w roku 2001, zgodnie z Porozumieniem Nr M 1/2011 z dnia 04.07.2011 r., tj sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu i rozliczenia wykorzystanej dotacji celowej, przekazanej z budżetu państwa w wysokości 95.000 zł na...

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 29 lutego 2012 r., dotyczacej objetego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, w roku 2010, projektu nr 71/NPPDL/2009, pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Krakowskiej na terenie miasta Białogard" realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie z budżetu państwa nr 71/NPPDL/2010, z dnia 27 września 2010 r., oraz Aneksu Nr 1 z dnia 16 grudnia 2010 r.

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22-23 maja 2012 r. Kontrolą objęto realizację zadań w zakresie: ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w części o dowodach osobistych, ustawy Prawo o zgromadzeniach oraz zgodności rejestru wyborców w latach 2010 - 2012 r.

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 17 stycznia 2012 r. Kontrolą objęto zagadnienia związane z wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej na realizację "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011 r."

Protokół kontroli

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach od 7.05.2012 r. do 31.05.2012 r. przez specjalistę kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Szczecinie. Kontrolą objeto realizację w okresie od 1 lipca 2010 r. do 31 marca 2012 r. wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli funkcjonowania Straży przez NIK Delegaturę w Szczecinie w 2010 r.

Protokół kontroli

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach od 12.03.2012 r. do 31.05.2012 r. przez głównego specjalistę kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Szczecinie. Kontrolą objeto gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Białogard w latach 2009 - 2011.

Protokół kontroli

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 26.04.2012 r. przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

Protokół kontroli

Protokół kontroli problemowej w zakresie: umiejscowienia zadań planowania obronnego w strukturze organizacyjnej urzędu, realizacji planowania obronnego, przygotowania urzędu do kierowania miastem w ramach systemu kierowania obroną województwa, przygotowania rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadańobronnych, szkolenia obroonego, przeprowadzonej dnia 19.04.2012 r. w Urzędzie Miasta Białogard.