W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard
(wejście A, D)

 

Naczelnik Wydziału - Beata Szulakiewicz

pokój 116, tel. (94) 3579 150

e-mail: um.naczelnik.gn@bialogard.info
 

Obsługa interesantów:

pokój 115, tel. (94) 3579 151, (94) 3579 152

 • sprzedaż lokali mieszkalnych dla najemców,
 • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • podział nieruchomości,
 • ewidencja nazw ulic i placów oraz nadawanie numeracji porządkowej   nieruchomościom,

pokój 117, tel. (94) 3579 153, (94) 3579 154

 • sprzedaż nieruchomości gruntowych i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • rolnictwo, dzierżawy i użytkowanie gruntów,
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

pokój 119, tel. (94) 3579 155, (94) 3579 156, (94) 3579 157

 • sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz budynków,
 • zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej hipotek i długów,
 • zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej.
 •   

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy:

1. Prowadzenie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi miejski zasób nieruchomości, w szczególności:

 • tworzenie zasobu nieruchomości na cele zabudowy miasta,
 • prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem, użytkowaniem wieczystym, użytkowaniem, oddawaniem w trwały zarząd, dzierżawę, najem oraz użyczanie,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych ustalających ceny i wysokość opłat za nieruchomości,
 • prowadzenie spraw z zakresu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego, użytkowania lub trwałego zarządu.  

2. Prowadzenie ewidencji rzeczowej składników mienia komunalnego obejmujących grunty, budynki i budowle oraz ewidencji analitycznej gruntów w podziale na obręby i działki ewidencyjne.

3. Prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów w mieście oraz nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom.

4. Przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

5. Przejmowanie nieruchomości na własność Miasta.

6. Określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntów przy sprzedaży lokali.

7. Określenie wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym  po dokonaniu przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy.

8. Opracowywanie projektów zasad sprzedaży lokali komunalnych.

9. Przygotowywanie zezwoleń na wykreślenie z ksiąg wieczystych hipotek, długów oraz ciężarów.

10. Prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi.

11. Prowadzenie  spraw związanych z ustalaniem służebności przesyłu na nieruchomościach,

12. Prowadzenie postępowania w sprawie ustalania cen nieruchomości.

13. Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz za trwały zarząd.

14. Prowadzenie spraw z zakresu dodatkowych opłat rocznych za niezagospodarowanie nieruchomości gruntowych w terminie.

15. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Miasta.

16. Prowadzenie spraw z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

17. Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego.

18. Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości.

19. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości, w szczególności:

 • przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
 • opracowywanie decyzji zatwierdzających postępowanie rozgraniczeniowe.

20. Prowadzenie spraw z zakresu postępowania wywłaszczeniowego.

21. Zapewnianie gruntów na potrzeby ogrodów działkowych.

22. Przygotowywanie wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

23. Bieżąca analiza planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zapewnienia potrzeb Miasta w zakresie nieruchomości.

24. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym:

 • współpraca z organizacjami działającymi w zakresie szkód w rolnictwie,
 • przeprowadzanie w zakresie ustalonym przez organy statystyki publicznej spisów rolnych,
 • przygotowywanie zaświadczeń i poświadczeń,
 • prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną,
 • mediacja dla polubownego rozstrzygania spraw o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone:

      - w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, daniele i sarny,
      - przy wykonywaniu polowania.

- przy wykonywaniu polowania

Powiadom znajomego