W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Białogard
(wejście A, D)
 

Naczelnik Wydziału – Katarzyna Laskowska-Zinczenko

pokój 232, tel. (94) 3579 210

e-mail: um.naczelnik.or@bialogard.info


Kadry/Sprawy pracownicze:

pokój 232, tel. (94) 3579 210
 

Obsługa interesantów:

pokój 233 (sprawy organizacyjno-gospodarcze), tel. (94) 3579 212, (94) 3579 217 

pokój 234 (sprawy administracyjne) , tel. (94) 3579 211 

 

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy:

1. Realizacja zadań z zakresu administracji:

1) wykonywanie zadań wynikających z funkcji Burmistrza jako kierownika Urzędu;

2) prowadzenie zbioru zarządzeń Burmistrza, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej

i przekazywanie ich do realizacji;

3) zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentów w Urzędzie;

4) prowadzenie spraw z zakresu zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych na wniosek kierowników komórek organizacyjnych Urzędu;

5) realizacja zadań z zakresu organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, w szczególności:

a) prowadzenie rejestru i teczki spraw dotyczących skarg i wniosków oraz przekazywanie do rozpatrzenia właściwym komórkom organizacyjnym,

b) nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków wniesionych do Burmistrza

c) organizowanie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza.

2. Realizacja zadań dotyczących kontroli zewnętrznych w Urzędzie:

1) prowadzenie książki kontroli Urzędu przez jednostki zewnętrzne;

2) prowadzenie teczki spraw dotyczących protokołów kontroli zewnętrznych;

3) nadzór nad terminowymi odpowiedziami dotyczącymi kontroli;

4) prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej i nadzór nad jego aktualnością;

5) realizacja zadań związanych z wyborami do Sejmu RP, do Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, Burmistrza Białogardu, izb rolniczych oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych;

6) prowadzenie obsługi kancelaryjnej i organizacyjnej w Urzędzie;

7) prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki zakładowej;

8) prowadzenie dokumentacji spraw związanych z przyjmowaniem ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;

9) przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w przypadku niemożności doręczenia ich adresatom w miejscu zamieszkania oraz innych obwieszczeń sądowych.

10)obsługa organizacyjna i kancelaryjna Burmistrza działającego jako zgromadzenie wspólników jednoosobowych spółek Miasta.

11) prowadzenie dokumentacji związanej z udziałem Miasta jako wspólnika spółek prawa handlowego.

3. Prowadzenie spraw pracowniczych:

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;

2) prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;

3)prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności porządkowej pracowników Urzędu;

4) prowadzenie listy obecności oraz książek wyjść w godzinach pracy w sprawach służbowych i prywatnych, podróży służbowych oraz obecności w Urzędzie poza godzinami pracy;

5) planowanie i koordynowanie doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu;

6) prowadzenie i załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu;

7) administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

8) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem bezrobotnych w Urzędzie;

9) zaopatrywanie pracowników obsługi w odzież ochronną i roboczą oraz prowadzenie gospodarki tą odzieżą.

4. Prowadzenie spraw organizacyjnych:.

1) zabezpieczenie prawidłowej obsługi interesantów;

2) załatwianie spraw związanych z prenumeratą prasy i wydawnictw;

3) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i utrzymaniem siedziby Urzędu:

a) utrzymanie porządku i czystości,

b) prawidłowe zaopatrzenie w media i rozliczanie ich zużycia,

c) dokonywanie przeglądów nieruchomości wymaganych prawem;

4) prowadzenie zaopatrzenia materiałowego na cele administracyjne, w tym zakup inwentarza ruchomego, materiałów, ich remonty i konserwacja;

5) gospodarowanie składnikami majątkowymi Urzędu, prowadzenie ich ewidencji i rozliczeń;

6) zarządzanie siecią teleinformatyczną Urzędu, w szczególności:

a) zaopatrywanie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

b) zapewnianie konserwacji i napraw,

c) dbałość o bezpieczeństwo baz danych;

7) współpraca w zakresie ochrony informacji niejawnych;

8) zaopatrywanie Urzędu w niezbędne pieczęcie urzędowe, pieczątki i tablice urzędowe oraz prowadzenie ich ewidencji;

9) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym w Urzędzie;

10) organizowanie i zapewnienie ochrony budynków Urzędu, w szczególności po godzinach pracy;

11) zabezpieczanie potrzeb transportowych Urzędu, w tym także w zakresie transportu osób niepełnosprawnych.

 

Powiadom znajomego