W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych

Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Białogard
(wejście A,D)

 

Naczelnik Wydziału - mgr Agnieszka Madziewicz

pokój 103, tel. (94) 3579 220

e-mail: um.naczelnik.pfz@bialogard.info

 

Obsługa interesantów:

pokój 102, tel. (94) 3579 221, (94) 3579 222

 

Do zakresu działania Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych należy:

1. Realizacja zadań w zakresie działalności gospodarczej:
1) przyjmowanie, potwierdzanie przyjęcia, przekształcanie w formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosków przedsiębiorców o wpis;
2) przyjmowanie wraz z wnioskami o wpis zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych oraz oświadczeń o braku orzeczonych zakazów;
3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
4) prowadzenie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
5) udzielanie informacji na temat działalności gospodarczej;
6) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką;
7) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze miasta;
8) ewidencjonowanie obiektów na terenie miasta, w których są świadczone usługi hotelarskie; 9) prowadzenie spraw związanych z targowiskami i halami targowymi.

2. Realizacja zadań w zakresie działań proinwestycyjnych i rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności:
1) przygotowywanie i popularyzacja informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście;
2) opracowywanie programów gospodarczych, analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących na terenie miasta;
3) kompleksowa obsługa inwestorów;
4) inicjowanie i prowadzenie spraw związanych ze wspieraniem rozwoju gospodarczego miasta;
5) inicjowanie działań na rzecz współpracy z podmiotami gospodarczymi;
6) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego miasta z wykorzystaniem dostępnych środków przekazu i komunikowania się;
7) koordynacja działań w zakresie rozwoju gospodarczego miasta z komórkami organizacyjnymi Urzędu i innymi podmiotami.

3. Realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy europejskiej:
1) koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów w zakresie współpracy z instytucjami i organizacjami Unii oraz międzynarodowymi zrzeszeniami społeczności lokalnych i regionalnych, których członkiem jest Miasto;
2) współpraca z instytucjami, fundacjami, funduszami i innymi organizacjami dysponującymi środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych;
3) poszukiwanie i analiza informacji o możliwościach uzyskania przez Miasto środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
4) sporządzanie wniosków i dokumentacji w celu pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
5) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z międzynarodowymi zrzeszeniami społeczności lokalnych i regionalnych, których członkiem jest Miasto; 6) realizacja spraw związanych ze współpracą Miasta z zagranicznymi partnerami samorządowymi;
7) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;
8) wspomaganie organizacji społecznych działających na terenie miasta w zakresie informacji o możliwości uczestniczenia w projektach i uzyskania dofinansowania z różnych źródeł.

4. Realizacja zadań w zakresie współpracy z organizacjami mniejszości narodowych oraz grupami etnicznymi:
1) nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami mniejszości narodowych i grupami etnicznymi;
2) przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach współpracy z mniejszościami narodowymi i grupami etnicznymi;
3) nadzór nad realizacją wspólnych projektów Miasta, mniejszości narodowych i grup etnicznych.

5. Realizacja zadań związanych z repatriacją:
1) współpraca z organami rządowymi i jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania dotacji w ramach rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów;
2) koordynacja działań organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie pomocy w osiedlaniu się rodzin repatrianckich.

6. Realizacja i koordynacja budżetu obywatelskiego.

7. Przygotowywanie we współpracy innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta raportu o stanie Miasta.

8. Realizacja zadań w zakresie zadań obronnych - wydawanie upoważnień do zakupu paliw w sytuacji wprowadzonych ograniczeń paliwowych.

 

Powiadom znajomego