W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 


ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

LII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Szczegóły
Temat sesji LII Sesja Rady Miejskiej Białogardu
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wręczenie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Informacja z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady w sprawie zmiany kolejności punktów obrad.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - druk B.
 10. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto udziałów w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej – druk A.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Białogard w roku szkolnym 2021/2022.
 12. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja  z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta Białogard na lata 2024-2026 – druk C.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białogard – druk D.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk E
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Białogardu w sprawie zmiany porządku obrad – wprowadzenie projektu uchwały druk E z autopoprawką.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze miasta Białogard, ustalenia stawek takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – druk F.
 18. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych – druk G.
 19. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Miasta Białogard z Gminą Trzebiatów w zakresie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt – druk H.
 20. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Białogardzie – druk I.
 21. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - druk J.
 22. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białogardzie – druk K.
 23. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w Białogardzie – druk L.
 24. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2022 – druk Ł.
 25. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2022-2031 – druk M.
 26. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 27. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 28. Zamknięcie Sesji.   

Załączniki

Powiadom znajomego