W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 


ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

LIV Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Szczegóły
Temat sesji LIV Sesja Rady Miejskiej Białogardu
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wręczenie Kombatanckiej Gwiazdy Pamięci „Polska Niepodległa – 1918”.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Informacja o zgłoszonych żądaniach odszkodowania bądź wykupienia nieruchomości lub jej części z tytułu obniżenia wartości  nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą i wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 8. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 9. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców – druk A.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania – druk K.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 – druk B.
 12. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk C.
 13. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały  w sprawie określenia miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody te są gromadzone na rachunku, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – druk D.
 14. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2023 – druk E.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2023-2033 – druk F.
 16. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Białogardu na rok 2023 – druk G.
 17. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Białogardu na rok 2023 – druk H.
 18. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie planów  pracy  stałych  komisji Rady Miejskiej Białogardu na rok 2023 – druk I.
 19. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej Białogardu na rok 2023 – druk J.
 20. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Białogardu dotyczącego sytuacji w zakresie dostaw ciepła dla mieszkańców Białogardu w związku z zagrożeniem odcięcia dostaw gazu przez PGNIG SA – druk L.
 21. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 22. Zamknięcie Sesji.   

Załączniki

Powiadom znajomego