W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

Deklaracja dostępności serwisu bip.bialogard.info

Deklaracja dostępności strony www.bip.bialogard.info

 

Urząd Miasta Białogard zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.bip.bialogard.info (strona podmiotowa Urzędu Miasta Białogard – jednostki samorządu terytorialnego) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z dnia 8 maja 2019 roku, poz.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.bip.bialogard.info

Data publikacji strony internetowej: 23.10.2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.04.2022 r.

Strona internetowa www.bip.bialogard.info nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Część materiałów umieszczonych na stronie internetowej opublikowano przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (m.in. brak napisów w materiałach wideo).

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Urząd Miasta Białogard deklaruje chęć pełnego dostosowania strony internetowej www.bip.bialogard.info do wymagań prawnych określonych w ustawie o dostępności do końca listopada 2020. Obecnie trwają prace związane z uruchomieniem nowego serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Białogard. Do tego czasu systematycznie wdrażane będą kolejne usprawnienia poprawiające jej dostępność cyfrową.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych udostępnionych przez dostawcę używanej przeglądarki internetowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są Pan Arkadiusz Rzymyszkiewicz (um.informatyk@bialogard.info, tel. (94) 3579 213, w zakresie technicznym dostępności) lub Pani Karolina Siwek (burmistrz.zastepca@bialogard.info, tel. (94) 3579 100, w zakresie merytorycznym dostępności). Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności składać można:

- e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

- skrzynka podawcza ePUAP: /umbialogard/skrytka

- pocztą na adres: Urząd Miasta w Białogardzie, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Białogard zlokalizowany jest w Białogardzie przy ulicy 1 Maja 18.

Telefon kontaktowy: (94) 3579 100 - Sekretariat, (94) 3579 200 i 201 – Biuro Obsługi Interesanta.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. 1 Maja oznaczone literami A i C oraz jedno wejście od ulicy Grunwaldzkiej oznaczone literą D . Do wszystkich wymienionych wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia D znajduje się platforma dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się po lewej stronie od wejścia A.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej (wejście D). W budynku nie ma windy.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na stanowiskach obsługi w Biurze Obsługi Interesanta oraz Wydziale Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności, meldunki, dowody osobiste) zainstalowane są pętle indukcyjne (łącznie 3 sztuki).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Stanu Cywilnego zlokalizowany jest w Białogardzie przy Placu Wolności 4

Telefon kontaktowy: (94) 3579 270 – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub (94) 3579 271 i 272.

Do budynku prowadzi jedno wejście do którego prowadzą schody. Poprzez budynek Izby Tradycji Regionalnej (Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera, godziny otwarcia Izby dostępne są na stronie www.biblioteka.bialogard.info) możliwe jest skorzystanie z windy dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do pomieszczeń z windy od ulicy Spółdzielczej.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter i piętro.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Stanu Cywilnego na stanowisku obsługi interesantów zainstalowana jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacja o dostępności tłumacza migowego

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych

W  tut.  Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

- e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

- skrzynka podawcza ePUAP: /umbialogard/skrytka

- pocztą na adres: Urząd Miasta w Białogardzie, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard

- telefonicznie pod numerem (94) 3579 200 lub (94) 3579 201

Dwie pracownice Urzędu Miasta Białogard ukończyły kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie średnio zaawansowanym A2/B1. Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie umożliwiają swobodną komunikację z osobami niesłyszącymi.

Powiadom znajomego