W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

Uchwały z 2023 roku

XML

UCHWAŁA NR LXV/522/2023

UCHWAŁA NR LXV/522/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2024-2034.

UCHWAŁA NR LXV/521/2023

UCHWAŁA NR LXV/521/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 20 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa na rok 2024.

UCHWAŁA NR LXV/520/2023

UCHWAŁA NR LXV/520/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

UCHWAŁA NR LXV/519/2023

UCHWAŁA NR LXV/519/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2023-2033.

UCHWAŁA NR LXV/518/2023

UCHWAŁA NR LXV/518/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 20 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2023.

UCHWAŁA NR LXIV/517/2023

UCHWAŁA NR LXIV/517/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej programy finansowej Miasta Białogard na lata 2023-2033

UCHWAŁA NR LXIV/516/2023

UCHWAŁA NR LXIV/516/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2023

UCHWAŁA NR LXIV/515/2023

UCHWAŁA NR LXIV/515/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczenia wykonywania takich usług

UCHWAŁA NR LXIV/514/2023

UCHWAŁA NR LXIV/514/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR LXIV/513/2023

UCHWAŁA NR LXIV/513/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla uczniów i dzieci udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR LXIV/512/2023

UCHWAŁA NR LXIV/512/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR LXIV/511/2023

UCHWAŁA NR LXIV/511/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

UCHWAŁA NR LXIV/510/2023

UCHWAŁA NR LXIV/510/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

UCHWAŁA NR LXIV/509/2023

UCHWAŁA NR LXIV/509/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie programu współpracy Miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

UCHWAŁA NR LXIV/508/2023

UCHWAŁA NR LXIV/508/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podjęcia przez Miasto Białogard współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim, Miastem Świdwin oraz Gminami Połczyn-Zdrój i Świdwin w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V"

UCHWAŁA NR LXIV/507/2023

UCHWAŁA NR LXIV/507/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie opracowania planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Białogard

UCHWAŁA NR LXIV/506/2023

UCHWAŁA NR LXIV/506/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą "Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Białogard"

UCHWAŁA NR LXIII/505/2023

UCHWAŁA NR LXIII/505/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie na kadencję 2024-2027

UCHWAŁA NR LXIII/504/2023

UCHWAŁA NR LXIII/504/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 25 października 2023 r. w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

UCHWAŁA NR LXIII/503/2023

UCHWAŁA NR LXIII/503/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2023-2033

UCHWAŁA NR LXIII/502/2023

UCHWAŁA NR LXIII/502/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 25 października 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

UCHWAŁA NR LXIII/501/2023

UCHWAŁA NR LXIII/501/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

UCHWAŁA NR LXIII/500/2023

UCHWAŁA NR LXIII/500/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Białogard pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu

UCHWAŁA NR LXIII/500/2023

UCHWAŁA NR LXIII/500/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Białogard pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu

UCHWAŁA NR LXII/499/2023

UCHWAŁA NR LXII/499/2023 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2023-2033.