W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 

 

ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

KADENCJA 2018-2024 - od sesji XXVI do LXIX

XML

XXVI Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Białogard za I półrocze 2020 roku. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard – druk A. ...

LVIII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie za rok 2022. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Białogard za rok 2022. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zgody...

LVII Sesji Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Sprawozdanie z działalności Interdyscyplinarnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białogardzie za rok 2022. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024 za 2022 rok. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w...

LVI Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Miasta Białogard w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie – druk H. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Miasto Białogard współdziałania z Województwem...

LV Sesja Rady Miejskiej Białogardu

 Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Informacja Prezesa Zarządu o działalności Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2023 - druk A. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta...

LIV Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Wręczenie Kombatanckiej Gwiazdy Pamięci „Polska Niepodległa – 1918”. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Informacja o zgłoszonych żądaniach odszkodowania bądź wykupienia nieruchomości lub jej części z tytułu obniżenia wartości  nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą i wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

LIII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających...

LII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Wręczenie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Informacja z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady w sprawie zmiany kolejności punktów obrad. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej w formie spółki z ograniczoną...

LI Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji  Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi  i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze...

L Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za I półrocze 2022 roku. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Białogard - druk A. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały zmieniającej...